Categories

Archive

Android Google Gazetelik Animasyon Kütüphanesi

Google Haberler Uygulamasdaki geçişler gibi gezinme düzeninin animasyon kütüphanesi Nasıl Kullanılır build.gradle dosyasına aşağdaki kodu yazıyoruz. dependencies { implementation ‘hari.allagi:allagi:0.1.0’ //or in lower versions: //compile ‘hari.allagi:allagi:0.1.0’ } Özelleştirilmesi Uygulama renk paletinizi tanımlamak için onu kullanmak ve geçersiz kılmak için NoActionBar temalarından birini seçin MenuListActivity. <style name=”AppTheme.MenuListActivity.NoActionBar” parent=”Theme.AppCompat.NoActionBar”> Read more ›